Репетиция на компания Stephen Petronio / © Марица Колчева